Loading
Exline

Integritetspolicy

Allmänt

Effektiv Kommunikation (härefter ”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi vidtar därför lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Denna informationstext, gäller för alla som lämnar sina uppgifter via kontaktformulär på hemsidan, och nedan redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att på så sätt spåra hur du använder hemsidan, exempelvis för att se vilka sidor du besöker och den tid du spenderar på varje sida. Det hjälper oss att förbättra sidan och de kampanjer vi skapar.

När personuppgifterna samlas in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du fyller i vårt kontaktformulär, begär en offert etcetera.

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter om dig som du inte själv väljer att lämna till oss. De uppgifter som det i huvudsak rör sig om är:

  • Identifikationsuppgifter som namn, företagsnamn, person-, organisationsnummer och IP-adress;
  • Demografiska uppgifter som arbete och titel; och
  • Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina uppgifter för sådana ändamål där vi har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Kommunikation är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via hemsidan och som används för våra ändamål.

Tillgång till personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med närstående parter, så som samarbetspartners. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen.

Lagringstid

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. Personuppgifterna kan komma att sparas längre på grund av en rättslig förpliktelse, exempelvis på grund av bokföringsskäl, eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Denna tjänst är kostnadsfri en gång per år. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få uppgifterna rättade. Du kan även begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att uppgifterna måste sparas. För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på kontakt@effektivkommunikation.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Effektiv Kommunikation. Tel: +46 760 – 341 341. E-post: kontakt@effektivkommunikation.se.